Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Tanajewskiego

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU
GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

zawiadamiają

o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Dariusza Tanajewskiego

 

nt.: „Badanie przydatności zintegrowanych pomiarów georadarowych i GNSS do geodezyjnej inwentaryzacji obiektów i struktur  podpowierzchniowych”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 01)

Promotor:           dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:       dr. hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK

Instytut Geotechniki Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

dr. hab. inż. Janusz Uriasz, prof. AM

Instytut Technologii Morskich Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej UWM w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B - Oddział Zbiorów Specjalnych.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa pod adresemhttp://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=procedura-przewodu-doktorskiego

 

Porządek posiedzenia  >>>pobierz<<<

Dziekan

 

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM