Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Tomaszewskiego

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU
GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

zawiadamiają

o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Dariusza Tomaszewskiego

 

nt.:  „Doskonalenie metod pozycjonowania z wykorzystaniem zintegrowanych pomiarów INS/GPS”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 01)

Promotor:          dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM

Instytut Geodezji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:       dr. hab. inż. Marek Przyborski, prof. PG

Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

                            dr. hab. inż. Mariusz Wąż

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej UWM w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B - Oddział Zbiorów Specjalnych.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa pod adresemhttp://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=procedura-przewodu-doktorskiego

 

Porządek posiedzenia  >>>pobierz<<<

Dziekan

 

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM