Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Kality

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU
GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

zawiadamiają

o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Jakuba Kality

                                                                                                                                                                          

nt.: „Analysis of factors that influence the quality of Precise Point Positioning method”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 01)

Promotor:           dr hab. inż. Zofia Rzepecka, prof. UWM

Instytut Geodezji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:      dr hab. inż. Krzysztof Sośnica

Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

                           dr hab. inż. Ryszard Szpunar

Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej UWM w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B - Oddział Zbiorów Specjalnych.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa pod adresem  http://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=procedura-przewodu-doktorskiego

 

Porządek posiedzenia >>>pobierz<<<

Dziekan

 

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM