Żegnamy Profesora Piotra Wolańskiego

prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

wieloletni przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, honorowy przewodniczący KBKIS PAN,
emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor zwyczajny w Instytucie Lotnictwa – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Profesora Piotra Wolańskiego,
wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają Dziekan, Prodziekani wraz z pracownikami
Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie