Zespół z Instytutu Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości oraz Instytutu Geodezji laureatem konkursu OPUS 17

Zespół z Instytutu Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości
oraz
z Instytutu Geodezji
laureatem konkursu OPUS 17

18 listopada 2019 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu OPUS 17 na projekty badawcze. Spośród projektów zgłaszanych przez naukowców z największych uczelni z całej Polski wyłoniono laureatów, w gronie których znalazł się zespół z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie łącznie dwa projekty uzyskały pozytywne opinie po II etapie recenzji.

Eksperci wybierani zgrona wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, wysoko ocenili projekt zespołu w składzie:

  • KIEROWIK PROJEKTU: Dr hab. inż. Małgorzata Renigier - Biłozor, prof. UWM – Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości,
  • Dr hab. inż. Artur Janowski, prof. UWM – Instytut Geodezji,
  • Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw. - Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości,
  • Dr inż. Marek Walacik – Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości,
  • Mgr inż. Aneta Chmielewska – Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości.

dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM
dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM

„OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegają tym samym kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego. Konkurs OPUS tradycyjnie cieszył się rekordowym zainteresowaniem – do NCN wpłynęło 2051 wniosków na łączną kwotę niemal 1,98 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 308 wniosków o wartości 358 270 509 zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu w konkursie OPUS 17 wyniósł nieco ponad 15%.
(źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-11-18-wyniki-opus17-preludium17).

Przy 129 złożonych wioskach w dziedzinie HS4 (ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka) wniosek zespołu pod kierownictwem dr hab. inż. Małgorzaty Renigier-Biłozor, prof. UWM znalazł się na 6 pozycji listy rankingowej wśród 18 projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu OPUS 17.

Projekt pt. „Zastosowanie hybrydowych systemów sztucznej inteligencji w automatycznych modelach wyceny (AVM) na ograniczonych rynkach nieruchomości przy niewystarczających zbiorach danych” planowo będzie trwać 36 miesięcy. Na jego realizację narodowe Centrum Nauki przeznaczyło blisko pół miliona zł.

Serdecznie gratulujemy!
zapraszamy na profil
fb