Zmarł prof. dr hab. inż. Bogdan Ney

23 marca 2020 roku w wieku 85 lat zmarł prof. dr hab. inż. Bogdan Ney

 

Ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o Jego śmierci.

Profesor był wieloletnim dyrektorem Instytutu Geodezji i Kartografii, czł. rzecz. PAN, posiadał ogromny dorobek w działalności organizacyjnej i społecznej (działał w licznych komitetach, radach, towarzystwach i stowarzyszeniach).  W 1989 roku Senat kortowskiej Uczelni nadał profesorowi tytuł doktora honoris causa.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Profesora składają:
Dziekan, Prodziekani Wydziału Geoinżynierii 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz pracownicy Wydziału.