Zmarł prof. Andrzej Borkowski

Z przykrością zawiadamiamy, że 13 marca po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 61 lat zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

profesor Andrzej BorkowskiProf. dr hab. inż. Andrzej Borkowski był profesorem na Wydziale Inżynierii Kształtowani Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Funkcję dyrektora Instytutu Geodezji i Geoinformatyki pełnił od 2009 roku.

Studia geode­zyjne na Oddziale Geodezji Urządzeń Rolnych Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1984 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1994 r. na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie na podstawie rozprawy pt. „Stochastisch-geometrische Beschreibung, Filterung und Präsentation des Reliefs”. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia, w specjalności geodezja na podstawie rozprawy habilita­cyjnej pt. „Modellierung von Oberflächen mit Diskontinu­itäten” również na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Nostryfikacja stopnia naukowego miała miejsce na Akade­mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2005 r. W lutym 2013 r. odebrał z rąk prezydenta RP nominację profesorską.

Był członkiem Senatu UPWr, członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geodezji i Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, członkiem korespondentem Niemieckiej Komisji Geodezji przy Bawarskiej Akademii Nauk.

W badaniach naukowych koncentrował się na metodach po­zyskiwania i modelowania geodanych. Ważnym obszarem działalności naukowej było przetwarzanie, filtracja i mo­delowanie danych lotniczego i naziemnego skaningu laserowego oraz chmur punktów pozyskanych z bezzałogowych statków latających (UAV). Był autorem i współautorem nowych metod modelowania geoinformacji na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego. W zainteresowaniach badawczych skupiał się również na problematyce integracji danych z różnych sensorów, w szczególności lotniczego skanowania laserowego i in­terferometrii radarowej, oraz wykorzystaniu tych danych w badaniach środowiskowych oraz zwią­zanych z ruchami mas na powierzchni ziemi.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 19.03.2021 r. o godz. 13.00 w Opolu Czarnowąsach na Cmentarzu Parafialnym św. Anny

 


Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. prof. Andrzeja Borkowskiego
składają Dziekan, Prodziekani wraz z pracownikami
Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie