Zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński

prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 29.03.2021 roku zmarł w Warszawie były długoletni pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński.

Janusz Śledziński urodził się 29 lipca 1931 roku w Bobowej - miasteczku położonym w pobliżu Gorlic, Tarnowa i nomen omen Grybowa, w którym znajduje się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej. Wkrótce po urodzeniu zamieszkał wraz z rodzicami we wsi Kuzie w pobliżu Łomży a następnie w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Łomży, gdzie w 1949 roku w miejscowym liceum ogólnokształcącym zdał maturę. Studia inżynierskie a następnie magisterskie odbył w latach 1949-1955 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jeszcze jako student związał się z Politechniką i od 1954 roku zatrudniony został w Katedrze Geodezji Wyższej. Pracę doktorską na temat: ”Problem i analiza dokładności przenoszenia współrzędnych geodezyjnych na dalekie odległości” pisaną pod kierunkiem profesora Czesława Kameli obronił w 1964 roku. Habilitację uzyskał w 1972 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy pod tytułem ”Geodezja Satelitarna”. To właśnie podręcznik pod tym tytułem był pionierskim osiągnięciem profesora w skali krajowej. W 1983 roku uzyskał tytuł profesora.


Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. prof. Janusza Śledzińskiego
składają Dziekan, Prodziekani wraz z pracownikami
Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie