Zmarł Profesor Andrzej Hopfer, wieloletni rektor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Dziekan i Prodziekan Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas na zawsze

Ś.P. prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. Andrzej Hopfer

Wieloletni Rektor i Prorektor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Dziekan i Prodziekan Wydziału Geodezji
i Urządzeń Rolnych, Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej, twórca pierwszych studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.

Doktor honoris causa Uniwersytetu w Sopron na Węgrzech i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, wieloletni przewodniczący Państwowej Rady Nieruchomości przy ówczesnym Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a także wieloletni członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień i licencji zawodowych.

Specjalista z zakresu geodezji, katastru, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości.

Przedstawiciel Polski w komisji Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) oraz członek wielu krajowych
i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Planowania Miejscowego
i Regionalnego, Brytyjskiego Towarzystwa Teledetekcji, Kanadyjskiej Grupy Studiów i Badań Katastralnych oraz Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Towarzystwa Urbanistów Polskich i innych.

Za swoją działalność akademicką odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Honorowy obywatel miasta Olsztyna.

Żegnamy wspaniałego naukowca, badacza, dydaktyka, sportowca, społecznika, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży i mentora wielu pokoleń kadry akademickiej.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają Dziekan, Prodziekani oraz Społeczność Akademicka 
Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek  21 grudnia 2023 r.  o godz. 11.30 mszą św. żałobną w Kościele Św. Ignacego Loyoli w Warszawie, po czym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Komunalny na Wólce Węglowej (Cmentarz Komunalny Północny).