Zmiana wydziałowych adresów e-mail

Szanowni Państwo,
Informujemy, że nastąpiła zmiana adresów mailowych Wydziału.
Prosimy o korzystanie z adresu wg@uwm.edu.pl  - do korespondencji dziekanatowej i wydziałowej, natomiast adresu wg.dziekan@uwm.edu.pl - do korespondencji kierowanej do Dziekana.

 

Biuro Dziekana