zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

zostało opublikowane ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
pełna jego trześć dostępna na stronie:  http://bip.uwm.edu.pl/node/7296

►zmiany dotyczą przede wszystkim: praktyk zawodowych, weryfikacji efektów uczenia się oraz zasad przebiegu egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych.