KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI LOGO UNII UCZELNI


Serdecznie zapraszamy do udziału w  KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI LOGOTYPU Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i jest konkursem koncepcyjnym skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz STUDENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH, LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH I DOKTORANCKICH.

Prace należy złożyć do 31 MARCA 2021 R. w siedzibie Unii Uczelni pod adresem:
Collegium Geographicum_
ul. Bogumiła Krygowskiego 10_
61-680 Poznań_
pokój: 101_
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS LOGO UNII UCZELNI" lub przesłać pocztą na ww. adres.
Szczegóły konkursu znajdują się w REGULAMINIE


Szczegóły konkursu dostępne na stronie http://uniagp.home.amu.edu.pl/