Nagroda Naukowa Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Nagroda Naukowa jest przyznawana za szczególne osiągnięcia naukowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Nagroda jest przyznawana na wniosek Olsztyńskiego Forum Nauki, który wyłania kandydata w drodze postępowania konkursowego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać bezpośredni przełożeni osoby lub zespołu, tj. Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Katedr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektorzy placówek badawczych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kompletne wnioski należy składać  do 15 marca 2021 roku w wersji elektronicznej  na adres e-mailowy: koncicki@uwm.edu.pl i w formie papierowej na adres: Andrzej Koncicki Katedra Chorób Ptaków, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 13, p. 14, 10-716 Olsztyn.


Więcej informacji o nagrodzie |||szczegóły konkursu||| |||wniosek indywidualny||| |||wniosek grupowy|||