Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz przedmiotów: JĘZYK OBCY i WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Uwaga studenci!

W załączeniu zasady realizacji zajęć z przedmiotów w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013:
-
PRZEDMIOTY W RAMACH MODUŁU OGÓLNOUCZELNIANEGO(zobacz),
- WYCHOWANIE FIZYCZNE  (zobacz),
- JĘZYK OBCY (zobacz).