Ogłoszenie dla studentów I roku Studiów Niestacjonarnych

Drodzy Studenci I roku Studiów Niestacjonarnych,

Zajęcia w semestrze zimowym 2020Z odbywają się w systemie hybrydowym. Na stronie http://wg.uwm.edu.pl/studenci/harmonogram-organizacji-zaj%C4%99%C4%87 znajdują się wszystkie potrzebne informacje związane z trybem realizacji zajęć.
Każdy student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobligowany jest do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie UWM.

Informujemy o możliwości korzystania z pakietu Office 365 http://www.uwm.edu.pl/studenci/uslugi-informatyczne.

Zajęcia  w trybie zdalnym odbywać się będą z wykorzystaniem platformy MS Teams (informacje na stronie http://wg.uwm.edu.pl/microsoft-teams). Nauczyciele akademiccy wyślą na Państwa konto mailowe studenckie kody lub linki dostępu do poszczególnych zespołów założonych dla przedmiotów.

Legitymacje studenckie do odebrania w Dziekanacie Wydziału Geoinżynierii (ul. Prawocheńskiego 15) w soboty w godzinach 8-12 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Przypominamy o konieczności ubezpieczenia NNW (np. oferta ze strony samorządu studenckiego UWM https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/)