Harmonogram organizacji zajęć i form ich realizacji na poszczególnych kierunkach w semestrze zimowym 2020/2021

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz wytycznymi władz Uczelni zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 realizowane będą w trybie mieszanym! Część zajęć będzie realizowana stacjonarnie na terenie Uczelni, a część w trybie zdalnym.  Terminy zajęć przewidzianych do realizacji na terenie Uczelni dostępne w poniższych tabelach.


Ramowa organizacja roku akademickiego 2020/2021 >>>czytaj dalej<<<
Zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Geoinżynierii zajęcia na I roku studiów stacjonarnych na wszystkich kierunkach rozpoczynaja się 19 pażdziernika 2020, natomiast terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych dostępne są w poniższych tabelach.

Zakwaterowanie w akademikach w terminach zajęć
W terminach zajęć stacjonarnych istnieje możliwość zakwaterowania w domach studenckich  >>>czytaj dalej<<<

Spotkania organizacyjne I roku
Harmonogram spotkań organizacyjnych ze studentami I roku na poszczególych kierunkach >>>pobierz<<<
Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa!
>>>zmiana kierunek: Turystyka i rekreacja <<<
spotkania w dniu 16.10.2020 r. odbędą się w Aulii 2.16 ul. Heweliusza 4

 

Ubezpieczenia NNW
Informujemy o konieczności ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM wspólnie z ISIC Polska przygotowały unikalną ofertę ubezpieczenia NNW w Europie i OC podczas praktyk, zajęć i staży wraz z Międzynarodową Legitymacją Studencką ISIC w wersji wirtualnej. Szczegóły: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/

Ogłoszenie dla studentów I roku st. niestacjonarnych
Ważne sprawy organizacyjne, szczegóły: http://wg.uwm.edu.pl/ogloszenie-dla-studentow-i-roku-studiow-niestacjonarnychStudia Stacjonarne Pierwszego i Drugiego Stopnia

KIERUNEKHarmonogram zajęć realizowanych  w trybie stacjonarnym (na terenie uczelni)*

BUDOWNICTWO

pdf

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

pdf

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

wszystkie zajęcia realizowane w trybie ZDALNYM

INŻYNIERIA INFORMACJI

wszystkie zajęcia realizowane w trybie ZDALNYM

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

pdf

TURYSTYKA I REKREACJA

pdf

(stan na 23.09.2020 godz. 12.00)
harmonograam może ulec zmianie

!!! Ważne!!!
Wszystkie nieujęte w harmonogramie zajęcia realizowane sa w trybie ZDALNYM!
 

Studia Niestacjonarne Pierwszego i Drugiego Stopnia

KIERUNEKHarmonogram zjadów w trybie zdalnym oraz na terenie Uczelni

BUDOWNICTWO


pdf

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

pdf

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

wszystkie zajęcia realizowane w trybie ZDALNYM

 

(stan na 18.09.2020 godz. 10.00)
harmonograam może ulec zmianie

 


Ważne dokumenty: