Zasady organizacji zajęć dydaktycznych w roku ak. 2021/22


Spotkania organizacyjne I roku
Harmonogram spotkań organizacyjnych ze studentami I roku na studiach stacjonarnych  na poszczególych kierunkach >>>pobierz<<<

Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa!
Wchodząc do budynku, prosimy o założenie maseczek, zdezynfekowanie rąk, zajmowanie w sali tylko wyznaczonych miejsc i zachowanie bezpiecznego dystansu przed rozpoczęciem, w trakcie i po  zakończeniu spotkań. Na spotkaniach wszyscy przejdą immatrykulację i otrzymają legitymacje studenckie.
Przekazane zostaną też wszystkie informacje związane z realizacją zajęć w semestrze zimowym 2021/2022.

Ramowa organizacja roku akademickiego 2021/2022  >>>czytaj dalej<<<

Ubezpieczenia NNW
Informujemy o konieczności ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM wspólnie z ISIC Polska przygotowały unikalną ofertę ubezpieczenia NNW w Europie i OC podczas praktyk, zajęć i staży wraz z Międzynarodową Legitymacją Studencką ISIC w wersji wirtualnej. Szczegóły: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/

►Zasady organizacji zajęć w sem. zimowym w roku ak. 2021/2022 określa komunikat Rektora >>> pobierz<<<

Ważne dokumenty: