Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus rozpoczyna procedurę rekrutacji na wyjazdy dydaktyczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach programu Erasmus+.

Chętne osoby z Wydziału powinny zgłosić się do koordynatora z następującymi dokumentami: wypełnionym elektronicznie i wydrukowanym Formularzem Aplikacyjnym,
  •  wypełnionym i wydrukowanym (wraz z niezbędnymi podpisami) Indywidualnym Programem Nauczania,
  •  zaproszeniem z instytucji goszczącej (może być w formie maila).
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: www.uwm.edu.pl/bwz/strefa-pracownika/

Protokół z listą osób chętnych do wyjazdu wraz z w/w dokumentacją koordynator zobowiązany jest dostarczyć do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej do dn. 30 WRZEŚNIA 2016 r.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc, ściśle zależną od liczby studentów zagranicznych przyjeżdżających do Olsztyn, pierwszeństwo w wyjazdach przysługuje osobom aktywnie uczestniczącym we współpracy zagranicznej bądź deklarującym możliwość prowadzenia zajęć ze studentami zagranicznymi.
 
Lista przedmiotów, zadeklarowanych do prowadzenia w języku obcych formularz deklaracji prowadzenia zajęć w języku angielskim dostępne na stronie  WWW

Jednocześnie informuję, że do 10 PAŹDZIERNIKA 2016 trwa nabór na wyjazdy szkoleniowe dla pracowników administracyjnych - osoby chętne indywidualnie dostarczają dokumenty do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej UWM. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: www.uwm.edu.pl/bwz/strefa-pracownika/

w razie pytań kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy
 
Koordynator
dr inż Piotr Kosiński
Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,
ul. Heweliusza 10, pok. 3
tel. 89 523 33 50
piotr.kosinski@uwm.edu.pl