VII edycja Konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

VII edycja Konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

Nagroda ma na celu popularyzację wybitnych osiągnięć naukowych i badawczych z zakresu geodezji i kartografii oraz podtrzymywanie pamięci o Profesorze Lubomirze Włodzimierzu Baranie – wybitnym polskim geodecie i uczonym, a także jego dorobku naukowym.
Konkurs kierowany jest do osób z Polski jak również z zagranicy z udokumentowanymi wyróżniającymi się osiągnięciami naukowymi i badawczymi z zakresu geodezji i kartografii w postaci publikacji naukowych, realizacji projektów badawczych, wdrożeń, etc. oraz prezentujących wysokie standardy etyczne.

Wysokość Nagrody w VII edycji konkursu wynosi 10 000 zł.

Zgłoszenia do konkursu prosimy nadsyłać w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r.

Regulamin Konkursu  oraz formularz wniosku o przyznanie Nagrody dostępne na stronie: http://wg.uwm.edu.pl/w%C5%82adze/nagroda-im-prof-lubomira-w-barana