Nagroda im. prof. Lubomira W. Barana

 

Nagroda im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

prof. Lubomir W. Baran

prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. czł. rzecz. PAN Lubomir Włodzimierz Baran

Wybitny specjalista z zakresu geodezji satelitarnej. Opracował metody wyrównywania sieci geodezyjnych przy wykorzystaniu obserwacji sztucznych satelitów Ziemi. Prowadził badania nad zastosowaniem technik satelitarnych w geodezji i geodynamice oraz zastosowaniem globalnych systemów satelitarnych (GPS) do badań jonosfery. Twórca i Kierownik Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku.

Urodzony 27 września 1937 roku w Żniatynie - geodeta. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1960). Doktorat obronił w 1966 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1972 roku, w 1976 roku został nadany Mu tytuł profesora nadzwyczajnego a w 1987 roku profesora zwyczajnego. Od 1994 roku członek korespondent PAN, od 2007 członek rzeczywisty PAN, od 2003 roku członek Prezydium PAN. Był członkiem licznych komitetów Polskiej Akademii Nauk, m.in. Komitetu Geodezji (od 2003 przewodniczący), Komitetu Astronomii, Komitetu Geofizyki. Należał także do rad naukowych, m.in. Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Planetarium Lotów Kosmicznych w Olsztynie. Członek międzynarodowych organizacji naukowych: reprezentant Polski (1995-2007) w Radzie Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG), Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG), w latach 1983-1987 przewodniczący IAG Special Study Group No 1.59 Computer Assisted Design of Geodetic Networks, w latach 1992-95 przewodniczący IAG Specjal Study Group No 1.127 Error Propagation in GPS Networks. Od 1991 roku członek Sekcji V Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów.

Profesor Lubomir Włodzimierz Baran był pracownikiem naukowym Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dawniej Akademia Rolniczo-Techniczna) od początku jego istnienia (1960). W latach 1981-1984 piastował funkcję Prorektora, a w okresie 1984-1987 Rektora Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Wielokrotnie powierzano Profesorowi funkcję dziekana (1969-1975, 1978-1981, 1992-1999). Ponadto był Prodziekanem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (1975-1978), kierownikiem Katedry Geodezji Wyższej i Fotogrametrii (1969-1970), kierownikiem Katedry Geodezji (1970-1976), zastępcą dyrektora (1983-1984) i dyrektorem (1976-1983, 1989-1993) Instytutu Geodezji i Fotogrametrii.

Doktor honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu (2000), Honorowy Profesor Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (2005). Laureat licznych nagród naukowych, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

REGULAMIN przyznawania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana - pobierz.

Załącznik do Regulaminu przyznawania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana - pobierz.


Regulamin wraz z załącznikiem - aktualizacja 22.05.2020r.