Delegacja z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu z wizytą na Wydziale Geoinżynierii

1 kwietnia 2022 r. gościliśmy na Wydziale Geoinżynierii delegację z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu. W ciągu 13 lat wspólnie prowadzonych międzynarodowych studiów magisterskich wykształciliśmy blisko 300 absolwentów. Omówiliśmy dotychczasową współpracę dotyczącą kształcenia w zakresach Process Engineering and Environmental Protection (Process Engineering and Environmental Protection | Faculty of Geoengineering (uwm.edu.pl)) oraz Biotechnology (Biotechnology | Faculty of Geoengineering (uwm.edu.pl)). Dyskutowaliśmy również pomysły wzbogacenia wspólnej oferty dydaktycznej.

spotkanie przedstawicieli z Wydziału Geoinżynierii z delegacją z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Katarzyna Staniewska; dr inż. Adriana Łobacz; dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM; dr hab. inż. Katarzyna Bernat, prof. UWM – WG, koordynator studiów magisterskich w zakresie Process Engineering and Environmental Protection; dr Fabian Haitz – HSO; prof. Dietmar Kohler – HSO, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Procesowej, koordynator studiów magisterskich w zakresie Process Engineering and Environmental Protection; prof. dr Christiane Zell – HSO, koordynator studiów magisterskich w zakresie Biotechnology; dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM – Dziekan WG; prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła – WG, przewodnicząca spotkania; dr. hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. UWM – WG, koordynator studiów magisterskich w zakresie Biotechnology.