Ogłoszenie dla studentów I roku Budownictwa - studia niestacjonarne

Drodzy Studenci I roku Budownictwa studiów niestacjonarnych drugiego stopnia,

Zajęcia w semestrze letnim 2021L odbywają się w systemie hybrydowym. Na stronie http://wg.uwm.edu.pl/studenci/harmonogram-organizacji-zaj%C4%99%C4%87 znajdują się wszystkie potrzebne informacje związane z trybem realizacji zajęć. Plany zajęć umieszczone są na stronie http://wg.uwm.edu.pl/studenci/plany-zajec (brak adnotacji o miejscu realizacji zajęć oznacza zajęcia zdalne).

Każdy student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobligowany jest do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie UWM.

Informujemy o możliwości korzystania z pakietu Office 365 http://www.uwm.edu.pl/studenci/uslugi-informatyczne.

Zajęcia  w trybie zdalnym odbywać się będą z wykorzystaniem platformy MS Teams (informacje na stronie http://wg.uwm.edu.pl/studenci/microsoft-teams). Nauczyciele akademiccy wyślą na Państwa konto mailowe studenckie kody lub linki dostępu do poszczególnych zespołów założonych dla przedmiotów.

Legitymacje studenckie do odebrania w Dziekanacie Wydziału Geoinżynierii (ul. Prawocheńskiego 15) w godzinach otwarcia dziekanatu http://wg.uwm.edu.pl/dziekanat, http://wg.uwm.edu.pl/terminy-otwarcia-dziekanatu-dla-studentow-studiow-niestacjonarnych