Studia podyplomowe


Wydział Geoinżynierii
Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, pok. 117,
tel. (89) 523-38-01, (89) 523-36-63;
Kierownik studiów: dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM

Sekretarz studiów podyplomowych: dr Źróbek-Różańska Alina, alina.zrobek@uwm.edu.pl

Sekretariat studiów podyplomowych: Anna Borkowska, kap@uwm.edu.pl,
tel. (89) 523-36-63

Program Studiów: 

Program Studiów jest zgodny z minimum programowym określonym przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. 2023 poz. 903 na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Uchwałą Nr 581 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2019 r. zostały ustalone efekty kształcenia na 6 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Decyzją Nr 6/2023 Administratora Programów Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. zostały ustalone treści kształcenia oraz plan w/w studiów podyplomowych.