Plany studiów

PLANY STUDIÓW REALIZOWANE NA WYDZIALE GEOINŻYNIERII
(do 31.12.2019 ROKU WYDZIALE GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA)

 

Studia stacjonarne

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia (STPS)

KierunekZakres kształceniaPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego 
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/2021
--pdfpdfpdf-pdfpdf
pdf-pdfpdfpdf-pdf 
pdf-pdfpdfpdf-pdf 
----pdf-pdf 

------pdf 
pdf-pdfpdfpdf-pdf 
pdf-pdfpdfpdf-pdf 
---pdfpdf-pdf 
---pdfpdf-- 
----

AIB

pdf

IIT

pdf

WG

pdf

-

AIB

pdf

IIT

pdf

WG

pdf

 
   pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf
          
    pdfpdfpdfpdfpdf 

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia (STDS) – magisterskie

KierunekZakres kształceniaPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego  
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/2021
--pdfpdfpdf  pdf
--pdfpdf-   
--pdfpdfpdf  pdf
----pdf  pdf
pdf-pdf pdf   
pdf-pdf     
 -- pdf   
pdf-pdf pdf   
pdf-pdf pdf   
pdf-pdf pdf   
pdf-pdf pdf   
pdf-pdf -   

----pdf   
pdf-pdf

WN

pdf

RiIwN

pdf

WN

pdf

RiIwN

pdf

 

 

  
pdf--  

-

  
pdf-pdf  -  
-pdfpdf

 

 

-

  
-pdfpdf

AG

pdf

ZPL

pdf

AG

pdf

ZPL

pdf

 

 

  
      .pdf.pdfpdfpdf pdf
        pdf 
        pdfpdf 
        pdfpdf 
        pdfpdf 
      pdfpdfpdf 

 

Studia niestacjonarne

Studia Niestacjonarne Pierwszego Stopnia (SNPS)

KierunekSpecjalnośćPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego  
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182020/2021
--pdfpdfpdfpdf
pdf-pdfpdfpdf 
pdf-pdfpdfpdf 
pdf-pdf-- 
----pdf 
----pdf 

Studia Niestacjonarne Drugiego Stopnia (SNDS) – magisterskie

KierunekSpecjalnośćPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego   
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/2021
--pdfpdfpdf  pdf
--pdfpdf -  
--pdfpdfpdf  pdf
--- pdf  pdf
pdf-pdf --  
--- pdf   
pdf-pdf pdf   
pdf-- --  
 pdfpdf pdf   
     pdfpdfpdfpdfpdf

Oznaczenia skrótów (abbreviations):

B - Budownictwo
BiKI - Budowle i konstrukcje inżynierskie
BiED - Budowa i eksploatacja dróg
BE - Budownictwo energooszczędne
GiK – Geodezja i Kartografia;
GP – Gospodarka Przestrzenna;
GiG – Geodezja i Geoinformatyka;
GiSzN – Geodezja i Szacowanie Nieruchomości;
DnRN – Doradztwo na Rynku Nieruchomości;
PiIP – Planowanie i Inżynieria Przestrzenna;
GP – Gospodarka Przestrzenna;
GG Geodezja Gospodarcza;
GI - Geodezja Inżynieryjna
GSiN – Geodezja Satelitarna i Nawigacja;
GSiNe – Geodezja Satelitarna i Nawigacja (j. angielski);
KN – Kataster Nieruchomości;
GiTI – Geodezja i Technologie Informatyczne;
G2 Geoinformatics (Geoinformatyka)  (j. angielski);
ZN – Zarządzanie Nieruchomościami;
GPiN – Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami;
MREM – Modern Real Estate Management (Nowoczesne Gospodarowanie Nieruchomościami) (j. angielski);
ZiRN - Zarządzanie i rozwój nieruchomości
IK - Inżynieria Kosmiczna
U - Urbanistyka
ZSP - Zdalne Systemy Pomiarowe
InI - Inżynieria Informacji
- Inżynieria Środowiska
IKom - Inżynieria Komunalna
EE(en) - Environmental engineering (in english)
ISIW - Inżynieria sanitarna i wodna
IE - Inżynieria ekologiczna
BŚ(en) - Environmental biotechnology (in english)
IBiOŚ(en) - Process engineering and environmental protection (in english)
Bio(en) - Biotechnology (in english)

TiR - Turystyka i Rekreacja

pdf