Decyzje dziekana

DECYZJA Nr 14/2023 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 10/2022 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 września 2022 roku w sprawie powołania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2022-2024

DECYZJA Nr 10/2022  Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie w sprawie: powołania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024

 

Archiwalne decyzje


Decyzja Nr 29/2020  Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2020 roku w sprawie w sprawie: powołania składu  Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 14/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie: procedur dotyczących zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Geoinżynierii. |||Załącznik nr 1 Oznaczenie Procedur||| Załącznik nr 2 Przekładanie zajęć dydaktycznych lub ich realizacja w zastępstwie / FORMULARZ PRZEKŁADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH/ EWIDENCJA PRZEKŁADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH/||| Załącznik nr 3 Archiwizacja prac i ocen studentów |||

Decyzja Nr 2/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Geoinżynierii struktur systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Decyzja Nr 18/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie w sprawie: powołania na Wydziale Geoinżynierii struktur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz określenia ich składu