Koronawirus - komunikaty

Szanowni Państwo,
poniżej ważne dokumenty dot. zasad działania Uczelni oraz Wydziału w stanie zagrożenia epidemicznego.

►Dokumenty uczelniane:

KOMUNIKAT  REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE z 15 lutego 2022 roku w sprawie wytycznych  dotyczących organizacji procesu dydaktycznego  w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Komunikat Prorektora ds. kształcenia z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE z 9 grudnia 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni, w tym organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie świąteczno-noworocznym

♦ Komunikat Rektora z dnia 21 września 2021 r.  W SPRAWIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Najnowszy Zarządzenie Nr 90/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii...

 

♦Komunikat Rektora W SPRAWIE WSTĘPNYCH WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

♦ Decyzja Nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie żółtego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat Rektora z dnia 11.03.2021 r.  W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Zarządzenie Nr 24/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lutego 2021 roku w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

♦ Zarządzenie Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ZMIENIONY Zarządzeniem Nr 90/2021)

Zarządzenie Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/koronawirus-zarzadzenie-rektora

♦ Decyzja Nr 173/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pomarańczowego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

►Dokumenty na szczeblu wydziałowym (komunikaty/ogłoszenia)