Koronawirus - komunikaty

Szanowni Państwo,

poniżej ważne dokumenty dot. zasad działania Uczelni oraz Wydziału w stanie zagrożenia epidemicznego.

►Dokumenty uczelniane:
Zarządzenie Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

 

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/koronawirus-zarzadzenie-rektora

 

►Dokumenty na szczeblu wydziałowym (komunikaty/ogłoszenia)

  • Komunikat nr 5/2020 Dziekana z dnia 1 października  2020 roku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020Z (czytaj więcej)
  • Komunikat nr 4/2020 Dziekana z dnia 17 czewrca 2020 roku zasad funkcjonowania Biura Dziekana (czytaj więcej)
  • Komunikat nr 3/2020 Dziekana z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Centrum Spraw Studenckich (czytaj więcej)
  • Komunikat nr 2/2020 Dziekana z dnia 15 marca 2020 roku  (czytaj więcej)
  • Komunikat nr 1/2020 Dziekana z dnia 15 marca 2020 roku dot. regulacji w zakresie obiegu dokumentacji na Wydziale i UWM  (czytaj więcej)
  • Informacja w sprawie funkcjonowania Dziekanatu dostępna jest na stronie www Wydziału w Aktualnościach (czytaj więcej)