Studiuj Gospodarkę Przestrzenną

Kierunek Gospodarka przestrzenna to studia inżynierskie, które pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności  zarządzania oraz organizowania przestrzeni.

Marek Ogryzek
Interesuje Cię gospodarowanie przestrzenią? Chcesz stosować nowoczesne technologie informatyczne i zostać specjalistą Systemów Informacji Przestrzennej?
budynki makiety
fot. www.pixabay.com

W programie studiów duży nacisk położony jest na przedmioty techniczne związane z inżynierią przestrzeni związane ściśle ze specjalnością i specyfiką zdobywanej wiedzy. W grupie przedmiotów specjalnościowych są to przede wszystkim: systemy informacji geograficznej w zarządzaniu przestrzenią, podstawy analiz przestrzennych, modelowanie przestrzeni.

obraz 2D i 3D

urban space

Chcesz zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego? Studia na specjalności doradztwo na rynku nieruchomości pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu wyceny nieruchomości i doradztwa majątkowego w aspekcie prawnym, ekonomicznym i przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny nieruchomości, procesów gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami, oceny powodzenia inwestycji w nieruchomości, konsultingu związanego z obrotem nieruchomościami i analizami rynku nieruchomości.

 

grafika mężczyznyZastanawiasz się po co Ci takie studia?

  • Zatrudnienie znajdziesz w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych.
  • 3,5-letnie studia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera,
  • dwa zakresy studiowania: doradztwo na rynku nieruchomości, planowanie i inżynieria przestrzenna.
  • możliwość korzystania z wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do wielu państw partnerskich – m.in. Hiszpania, Włochy, Francja, Portugalia, Chorwacja;
  • możliwość dodatkowego rozwoju poprzez członkostwo w aktywnie działających na Wydziale dziecięciu kołach naukowych,
  • możliwość uczestnictwa w licznych wykładach gościnnych wybitnych specjalistów,
  • absolwent studiów po zrealizowaniu zakresu doradztwo na rynku nieruchomości ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości

Mamy znakomitą, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną o uznanym dorobku naukowym, pracującą z pasją i zaangażowaniem.

 


rejestracja IRK