Studiuj Gospodarkę Przestrzenną

Kierunek gospodarka przestrzenna to studia inżynierskie, które pozwalają na uzyskanie wiedzy
i umiejętności w zakresie planowania, zagospodarowania, dysponowania oraz zarządzania przestrzenią. Rozwój jest procesem pożądanym i nieuniknionym, dlatego działania w przestrzeni powinny być racjonalnie przemyślane z wykorzystaniem wiedzy specjalistów przygotowanych
do wykonywania zawodu.

Zostań:

 • ekspertem w zakresie planowania przestrzennego,
 • strategiem w zakresie zagospodarowania przestrzeni,
 • deweloperem w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego,
 • analitykiem przestrzennym,
 • doradcą na rynku nieruchomości,
 • rzeczoznawcą majątkowym,
 • zarządcą nieruchomości,
 • pośrednikiem w obrocie nieruchomościami.

Wybierając gospodarkę przestrzenną na Wydziale Geoinżynierii uzyskasz interdyscyplinarną wiedzę przygotowującą do wykonywania powyższych zawodów.  

Marek Ogryzek

Interesuje Cię gospodarowanie przestrzenią?

Chcesz stosować nowoczesne technologie informatyczne i poznać narzędzia systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz inne nowoczesne technologie informatyczne (modelowanie 3D, BIM, rzeczywistość rozszerzona)?

budynki makiety
fot. www.pixabay.com

Dlaczego powinieneś wybrać gospodarkę przestrzenną? Zatrudnienie znajdziesz w wielu gałęziach gospodarki:

- w jednostkach administracji samorządowej i rządowej (np. gospodarka nieruchomościami, ewidencja gruntów i budynków, transport, logistyka, zarządzanie);
- w pracowniach projektowych i biurach planistycznych;
- w agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości;
- w biurach obrotu nieruchomościami;
- w kancelariach notarialnych;
- w firmach developerskich;
- w firmach konsultingowych i doradczych;
- w spółdzielniach mieszkaniowych, zakładach budynków komunalnych, jak również możesz prowadzić własną działalność.

Oferujemy atrakcyjny program studiów wzbogacony o szkolenia, praktyki (krajowe i zagraniczne) oraz zajęcia terenowe. Mamy znakomitą, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną o uznanym dorobku naukowym, pracującą z pasją i mającą swoje pasje. Wszystkie oferowane specjalności zawierają niezbędne treści programowe, aby wykonywać te zawody.

urban space

Absolwent naszego kierunku kształcenia nabywa umiejętności w zakresie pozyskiwania danych oraz wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem nowych technologii w oparciu o wiedzę związaną z gospodarką nieruchomościami.

Chcesz mieć wpływ na przestrzeń, w której żyjesz lub w której chciał byś funkcjonować, to zostań ekspertem w zakresie gospodarki przestrzennej. Ukończenie studiów  na specjalności planowanie i inżynieria przestrzenna umożliwia/upoważnia do sporządzania opracowań planistycznych, niezbędnych do rozwoju lokalnego i ponadlokalnego. Studia przygotowują do developingu i organizacji procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości.

 

Chcesz zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego? Studia na specjalności doradztwo na rynku nieruchomości pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu wyceny nieruchomości i doradztwa majątkowego w aspekcie prawnym, ekonomicznym i przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny nieruchomości, procesów gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami, oceny powodzenia inwestycji w nieruchomości, konsultingu związanego z obrotem nieruchomościami i analizami rynku nieruchomości.

grafika mężczyznyCo nas wyróżnia?

 • 3,5-letnie studia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera,
 • dwa zakresy studiowania: doradztwo na rynku nieruchomości, planowanie i inżynieria przestrzenna.
 • możliwość korzystania z wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do wielu państw partnerskich – m.in. Hiszpania, Włochy, Francja, Portugalia, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Estonia;
 • możliwość dodatkowego rozwoju poprzez członkostwo w aktywnie działających na Wydziale w dziesięciu kołach naukowych,
 • możliwość uczestnictwa w licznych wykładach gościnnych wybitnych specjalistów,
 • absolwent studiów po zrealizowaniu zakresu doradztwo na rynku nieruchomości ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienie zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości

Mamy znakomitą, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną o uznanym dorobku naukowym, pracującą z pasją i zaangażowaniem.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA TO JEDEN KIERUNEK, A WIELE MOŻLIWOŚCI!

 


rejestracja IRKA tak w praktyce wyglądają nasze zajęcia

zajęcia studentów na kierunku GP

.....

zajęcia studentów na kierunku GP

....

zajęcia studentów na kierunku GP

....

zajęcia studentów na kierunku GP

....

zajęcia studentów na kierunku GP....