Studiuj Inżynierię Środowiska

Czym zajmuje się INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?
-nauka techniczna zajmująca się przedsięwzięciami  inżynieryjnymi związanymi ze środowiskiem.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  to m.in.:
►wodociągi i kanalizacja (woda i ścieki)

zdjęcie kranu i wody

►unieszkodliwianie ścieków      

oczyszczalnie

►gospodarka odpadami

śmieci

► klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo

zdjęcie klimatyzacji

►ogrzewnictwo i gazownictwo

zdjęcie grzejnika

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  to także:

►energie odnawialne / budownictwo wodne

energie odnawialne / budownictwo wodne

NOWE WYZWANIA ŚRODOWISKOWE !

Rozwiązanie problemu braku lub jakości wody, czy też występowania powodzi.

zdjęcie kataklizmów

Rozwiązanie problemu smogu i jakości powietrza.

smog

Dlaczego warto studiować na naszym kierunku ?

pracownicy budowle

Inżynieria środowiska to elitarny, multidyscyplinarny kierunek studiów ze względu na program, profesjonalizm i wszechstronność absolwentów!
Dysponujemy świetną bazą dydaktyczną i badawczą w postaci doskonale wyposażonych laboratoriów.

pracownie dla kierunku inżynierii środowiska

Oferujemy atrakcyjny program studiów wzbogacony o praktyki krajowe i zagraniczne oraz zajęcia o charakterze terenowym.

praciwnicy

Inżynieria Środowiska na UWM otrzymała od Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ!
Otrzymały ją TYLKO 3 uczelnie na 71! Nasz kierunek należy do ścisłej polskiej czołówki!

Większość naszych absolwentów bardzo szybko znajduje dobrze płatną pracę w zawodzie!
Są cenieni przez pracodawców!
Nasi absolwenci studiów inżynierskich, są doskonale przygotowani do pracy w:
- firmach projektowych,
- firmach eksploatacyjnych,
- przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
- organach administracji państwowej i samorządowej,
- służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska

praca

Wiele osób znajduje pracę już w trakcie studiów! Dla takich osób uczelnia zapewnia indywidualny tok nauczania!

Nasi absolwenci studiów magisterskich, są dodatkowo doskonale przygotowani do pracy w:
- instytucjach zajmujących się zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych,
- administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli,
- jednostkach naukowo-badawczych.

- są także gotowi zakładać profesjonalne firmy związane    z inżynierią środowiska !

Chcesz przeżyć to wszystko z nami?

absolwenci Wydziału

Absolwenci naszego kierunku nie narzekają na bezrobocie!

CHCESZ  PRACOWAĆ W ATRAKCYJNYM ZAWODZIE?
pracownie Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska

ZOSTAŃ INŻYNIEREM ŚRODOWISKA!

rejestracja IRK