Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Adres Biura Projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID)

w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Sekretariat Katedry Inżynierii Ochrony Wód

ul. Prawocheńskiego 1; 10-719 Olsztyn

Przyjmowanie dokumentów: 
W trybie cągłym; pokój 32  

tel. +48 89 523-37-68 

Kierownik RID

w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dr hab. inż. Renata Tandyrak

Tel. 501 184 153

Email: renatat@uwm.edu.pl 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych
Project financially supported by Minister of Science and Higher Education  in the range of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN