Aktualności


Uwaga!

Za względu na przedłużenie projektu  formułka RID uległa zmianie, proszę o uważne wpisywanie


Zaproszenie

Zapraszam do udziału w seminarium techniczno - naukowym
„Nowoczesne systemy fotowoltaiczne w produkcji zdrowej żywności”

Seminarium odbędzie się  w dniu 18.05.2022 w godz. 10.00-14.00 w Hotelu Park w Olsztynie,  Aleja  Warszawska 119.

Harmonogram spotkania

10.00  otwarcie seminarium i powitanie uczestników
10.10-10.40 - Krzysztof Kacprzycki, Piotr Linowski – Polska Agencja energetyczna Sp. z o.o. Rola fotowoltaiki w transformacji energetycznej
10.40- 11.10  - Adam Torebko - firma „Corab”  Nowe technologie w fotowoltaice
11.10-11.30  - przerwa kawowa
11.30- 12.00  - Zbigniew Brodziński-„Instytut Rozwoju sp. z o.o. Kozarek Mały” Farmy fotowoltaiczne w rolnictwie  źródła i uwarunkowania rozwoju
12.00-12.30  -  Jarosław Parol Fotowoltaika w akwakulturze
12.30-13.00  - dyskusja i podsumowanie obrad
13.30  obiad

Kierownik RID
W dyscyplinie inżynieria środowiska,
górnictwo i energetyka
Renata Tandyrak

Zaproszenie - pdf


 

Zaproszenie

Zapraszam na szkolenie dotyczące  prezentacji i praktycznego zastosowania  SCALGO Live – innowacyjnego i interaktywnego narzędzia on-line do zarządzania gospodarką wodną, ze szczególnym uwzględnieniem spływu powierzchniowego w dowolnym miejscu w Polsce. Szczegóły o programie: https://scalgo.com/en-US/

Szkolenie obejmuje:

 • środa 16 marca 2022 r., godz. 13.30 – prezentacja narzędzi SCALGO Live  i możliwości ich praktycznego zastosowania,
 • czwartek 17 marca 2022 od godz. 9.00 – warsztaty komputerowe/praktyczne dla osób zaawansowanych (liczba miejsc ograniczona)

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę osoby zatrudnione na Wydziale Geoinżynierii, doktorantów i studentów o zgłoszenie chęci uczestnictwa w  szkoleniu w sekretariacie RID w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (tel. 89 523 37 68) lub e-mail renatat@uwm.edu.pl do dn. 14 marca.

Spotkanie odbędzie się w sali 32 przy Placu Łódzkim 2 (Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii).

Kierownik RID
W dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Renata Tandyrak

Zaproszenie - pdf


KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA BADAWCZO-TECHNICZNEGO
W RAMACH PROGRAMU „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI” w latach 2019-2022

Oferta dotyczy zatrudnienia na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, w ramach projektu pn. Innowacyjna Żywność Wysokiej Jakości Dla Zdrowia Społeczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie finansowanego w ramach programu Ministra Edukacji i  Nauki  „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 (nr projektu 010/RID/2018/19), kwota finansowania 12000000.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych do analizy składu izotopowego wody potwierdzona  certyfikatem,
 • znajomość obsługi graficznych programów komputerowych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa techniczna stanowiska laboratoryjnego do badań składu izotopowego wody,
 • udział w badaniach terenowych i wykonywanie terenowych pomiarów fizyko-chemicznych wody,
 • opracowanie zestawień wyników oraz przygotowanie materiałów do publikacji.

Umowa na okres 15.03.2022 r. – 31.12.2022 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • curriculum vitae,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby rekrutacji, dostępne na stronie  http://bip.uwm.edu.pl/node/969

Aplikacje w formie elektronicznej należy wysłać na kiowims.sekretariat@uwm.edu.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii, ul. R. Prawocheńskiego 1 w terminie do dn. 8 marca 2022 roku.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn. Uczelnia zastrzega sobie możliwość do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienie o decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA BADAWCZO-TECHNICZNEGO W RAMACH PROGRAMU „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI” w latach 2019-2022

dodano: 23.02.2022


W imieniu Pani Profesor Małgorzaty Darewicz, kierownika projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie", realizowanego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości zapraszam na seminarium naukowe RID, które odbędzie się 10 grudnia br. o godz. 12:00 na platformie Teams.

Z przyjemnością informuję, że w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i  energetyka, jako reprezentant nagrodzonego zespołu badawczego, prezentację przedstawi Pan Prof. Mariusz Gusiatin.
Seminarium ma charakter otwarty – pozostali beneficjenci programu RID i doktoranci będą mile widziani.
Kod spotkania i link do zespołu Seminarium RID został przesłany w wiadomości e-mail

Zaproszenie na seminarium naukowe RID, które odbędzie się 10 grudnia br. o godz. 12:00 na platformie Teams (.doc)


Regulamin konkursu o przyznanie Nagrody Rady Naukowej Projektu RID  w 2021 roku *pdf

Załączniki do Regulaminu konkursu  o przyznanie Nagrody Rady Naukowej Projektu RID  w 2021 roku  *.doc


Szanowni Państwo,

Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w seminarium techniczno - naukowym  Blaski i cienie rekultywacji wód w praktyce. Seminarium odbędzie się 21 października w godz. 10.00-14:30 w Hotelu HP Park  w Olsztynie, Aleja Warszawska 119, 10-701 Olsztyn.
 Szczegółowe informacje w zaproszeniu: *pdf


Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że w ramach projektu RID gościmy prof. Miquela Lurlinga z  Wageningen University, The Netherlands. Pan Profesor przyjechał na zaproszenie Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej Wydziału Geoinżynierii.

W imieniu Projektu RID i Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej serdecznie zapraszamy na seminarium pt. Managing eutrophication &controlling cyanobacterial blooms: experiences from The Netherlands.

Informacja wraz z linkiem dostępu zostanie przesłana przez Biuro Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydział Geoinżynierii

 

Z pozdrowieniami – dr hab. inż. Renata Tandyrak
kierownik RID w dyscyplinie
inżynieria stodowiska, górnictwo i energetyka


WAŻNE!

Szanowni Państwo,

Wraz ze zmianą nazwy ministerstwa któremu podlegamy, aktualnie we wszystkich dokumentach i  pismach posługujemy się formułką:
„Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2022 nr projektu  010/RID/2018/2019, kwota finansowania 12.000.000” lub jej odpowiednikiem w języku obcym:
“Project financially supported by Minister of Education and Science in the range of the program entitled „Regional Initiative of Excellence” for the years 2019-2022, project No. 010/RID/2018/19, amount funding 12.000.000 PLN”
 

 

Konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego w programie RID

 

 

Seminarium naukowe RID

Wszystkie osoby reprezentujące dyscyplinę naukową inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz sympatyków dyscypliny zapraszam na seminarium naukowe, które odbędzie się 13 grudnia br. o godz. 11:00. w sali im. prof. T. Dziamy (budynek Dziekanatu Wydziału Nauki o Żywności, blok 30).
W trakcie seminarium przedstawiciel nagrodzonego zespołu badawczego zaprezentuje wyróżnione osiągnięcie naukowe. Podczas spotkania zostaną wręczone wszystkim nagrodzonym pracownikom certyfikaty potwierdzające przyznanie nagrody.
Seminarium ma charakter otwarty – pozostali beneficjenci programu RID i doktoranci będą mile widziani.

Kierownik RID
w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Renata Tandyrak

 

 

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO W RAMACH PROGRAMU MNISW „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI” 2019-2022

Oferta dotyczy zatrudnienia na Wydziale Nauk o Środowisku w ramach projektu pt. „INNOWACYJNA ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI DLA ZDROWIA  SPOŁECZEŃSTWA i ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, numer umowy o dofinansowanie: 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.

WYMAGANIA:

·         Ukończone studia drugiego stopnia – magisterskie, preferowany kierunek inżynieria środowiska

·         Doświadczenie w realizacji prac badawczych i laboratoryjnych z zakresu inżynierii środowiska

·         Dobra organizacja czasu i miejsca pracy

·         Umiejętność pracy w zespole badawczym

·         Umiejętność komunikowania się i redagowania tekstów w języku angielskim w stopniu bardzo dobrym

OPIS STANOWISKA:

·         Obsługa laboratoryjna pracowni badawczych (przygotowywanie odczynników chemicznych, wykonywanie analiz fizyko-chemicznych próbek ścieków, osadów i biomasy, obsługa stanowisk badawczych i aparatury laboratoryjnej)

·         Uczestnictwo w pracach eksperymentalnych wykonywanych w Katedrze Inżynierii Środowiska

·         Udział w opracowywaniu wyników badań

·         Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych

·         Inne bieżące zadania związane z funkcjonowaniem laboratorium Katedry Inżynierii Środowiska

·         Umowa na okres próbny od 01.12.2019 do 29.02.2020 z możliwością przedłużenia na czas określony do dnia 31.12.2022

WYMAGANE  DOKUMENTY:

Curriculum vitae  (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, certyfikaty lub osiągnięcia naukowe

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji dostępne na stronie: http://bip.uwm.edu.pl/node/969

Aplikacje w formie elektronicznej prosimy wysyłać na adres: kissekretariat@uwm.edu.pl lub składać osobiście w sekretariacie Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie, ul. Warszawska 117, 10-719 Olsztyn, pok. 102, w terminie do dnia 21.11.2019 do godz. 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.11.2019.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Więcej informacji w załączniku

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------