Działalność naukowa i dydaktyczna

Strukturę wewnętrzną Wydziału Geoinżynierii tworzą aktualnie 3 Instytuty prowadzące działalność w zakresie dyscyplin naukowych:

W ramach instytutów funkcjonują katedry, które realizują zarówno zadania naukowe i dydaktyczne. Na wydziale działa również jednostka pomocnicza pod nazwą Centrum Inżynierii Lądowej, której zadaniem jest prowadzenie badań oraz nadzór nad laboratoriami wydziałowymi.