Działalność naukowa i dydaktyczna

Prowadzona działalności dydaktyczna i naukowa na WGIPB UWM w Olsztynie obejmuje tematykę z zakresu:

 • architektury krajobrazu i ekologii;
 • astronomii, kosmologii i teorii grawitacji;
 • doradztwa majątkowego;
 • fotogrametrii cyfrowej oraz bliskiego zasięgu, geodezji inżynieryjnej, gospodarczej i przemysłowej;
 • geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej;
 • geodezji leśnej i rolnej;
 • geodezji satelitarnej i nawigacji;
 • gospodarki przestrzennej, geometrii incydencyjnej, gospodarowania nieruchomościami;
 • grawimetrii;
 • informatyki geodezyjnej;
 • systemów CAD;
 • CAM;
 • GIS instrumentoznawstwa geodezyjnego;
 • kartografii numerycznej;
 • katastru nieruchomości i powszechnej taksacji;
 • metod obliczeń geodezyjnych oraz matematyki, ekonometrii i statystyki;
 • nawigacji satelitarnej;
 • systemów informacji geograficznej;
 • systemów pozycjonowania przestrzennego;
 • szacowanie nieruchomości;
 • sztucznych sieci neuronowych;
 • teledetekcji i fotointerpretacji;
 • teorii gospodarki przestrzennej;
 • teorii chaosu deterministycznego w analizach dynamicznych planowania;
 • teorii opracowania wyników obserwacji;
 • teorii wyceny nieruchomości i środowiska;
 • projektowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • podstawowych technik pomiarowych;
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 • rozwoju regionalnego;
 • zarządzania nieruchomościami;
 • zarządzanie przestrzenią.