Struktura WG

 • INSTYTUT GEODEZJI I BUDOWNICTWA
  • Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
  • Katedra Geodezji
  • Katedra Geoinformacji i Kartografii
  • Katedra Inżynierii Budowlanej
  • Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych
  • Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
 • INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GEOGRAFII
  • Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości
  • Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
  • Katedra  Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • INSTYTUT INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA
  • Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
  • Katedra Inżynierii Środowiska
  • Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej
  • Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii