Rada Dziekańska

Skład Rady Dziekańskiej

dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM – Przewodniczący
dr hab inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM  – Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Krzysztof Rząsa – Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Jacek Zabielski – Prodziekan ds. rozwoju
prof. dr hab. inż. Marcin Dębowski – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport
dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport
dr hab. Adam Senetra, prof. UWM – Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Martyna Czobot – Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego
mgr Anna Rycharska – Kierownik Dziekanatu

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym)

dr hab. inż. Andrzej Bobojć  – przedstawiciel NSZZ Solidarność UWM
dr hab. inż. Elżbieta Szafranko  – przedstawiciel ZNP UWM