Konwent Wydziału

Konwent Wydziału Geoinżynierii
na kadencję 2020-2024

 

Konwent jest organem wspierającym i promującym Wydział Geoinżynierii. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji i organizacji spoza Wydziału. Członkami Konwentu mogą być również osoby prywatne.

Kompetencje Konwentu Wydziału Geinzynierii

 1. Podejmowanie czynności służących nawiązaniu i pogłębianiu oraz określeniu priorytetowych obszarów współpracy Wydziału z podmiotami gospodarczymi, organami samorządowymi i państwowymi oraz innymi instytucjami,
 2. Promowanie działań Wydziału w kraju i zagranicą,
 3. Opiniowanie efektów i programów kształcenia,
 4. Tworzenie rozwiązań umożliwiających zatrudnianie absolwentów Wydziału
  oraz organizowanie praktyk studenckich i współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie,
 5. Współpraca w zakresie prowadzenia badań i przedsięwzięć znaczących dla rozwoju Wydziału i regionu Warmii i Mazur,
 6. Wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

Skład

 1. Adam Augustynowicz –  Prezes Zarządu OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu,
 2. Bogdan Bartnicki– Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 3. Sławomir Bernat – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM
  w Olsztynie
 4. Andrzej Dzieniszewski – Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski
 5. Marcin Galibarczyk – Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 6. Mariola Gilska – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
 7. Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyn,
 8. Jarosław Kaczor – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie,
 9. Iwona Grzelka – Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie;
 10. Maciej Kotarski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie,
 11. Jarosław Kukliński– Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 12. Ewa Łukasik-Błażejewicz– Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn
 13. Andrzej Michalak – Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Ango
 14. Maciej Micielski – Strefa Przygody
 15. Danuta Nalazek – Biuro Obrotu Nieruchomościami i Obsługi Budowlano-Geodezyjnej IMMOBILIA
 16. Konrad Nowak – Prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
 17. Wiesław Pancer – Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie
 18. Jarosław Pesta – Prezes Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o. w Mikołajkach
 19. Jolanta Piotrowska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 20. Michał Sadowski – Kierownik Wydziału Wodociągów Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
 21. Marek Szlachta – Dyrektor AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego -  Ośrodek w Wilkasach
 22. Teresa Szymankiewicz-Szarejko – Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Olsztynie,
 23. Roman Węglicki  – Prezes Zarządu GEOPARTNER INŻYNIERIA Sp. z o.o. spółka komandytowa
 24. Robert Ziehm – Prezes Zarządu VIMAP Sp. z o.o.

Terminy posiedzień Konwentu:

 • 19.02.2021 (posiedzenie on-line)
 • 04.11.2022 (posiedzenie stacjonarne)