Gospodarka przestrzenna

Programy studiów i sylabusy

Studia stacjonarne I stopnia
Doradztwo na rynku nieruchomości
rok I - wspólnycykl kształcenia 2023/2024program studiówsylabusy przedmiotów
rok II - wspólnycykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów
rok IIIcykl kształcenia 2021/2022program studiówsylabusy przedmiotów
rok IVcykl kształcenia 2020/2021program studiówsylabusy przedmiotów
Planowanie i inżynieria przestrzenna
rok I - wspólnycykl kształcenia 2023/2024program studiówsylabusy przedmiotów
rok II - wspólnycykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów
rok IIIcykl kształcenia 2021/2022program studiówsylabusy przedmiotów
rok IVcykl kształcenia 2020/2021program studiówsylabusy przedmiotów
Studia stacjonarne II stopnia
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
rok I  - sem 1- wspólnycykl kształcenia 2023/2024program studiówsylabusy przedmiotów
rok I  - sem 2cykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów
rok II - sem 3cykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów
Zarządzanie Przestrzenią
rok I  - sem 1-wspólnycykl kształcenia 2023/2024program studiówsylabusy przedmiotów
rok I  - sem 2cykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów
rok II - sem 3cykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów