Archiwum

PLANY STUDIÓW REALIZOWANE NA WYDZIALE GEOINŻYNIERII
Studia stacjonarne

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

KierunekZakres kształceniaPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego 
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
--pdfpdfpdf-pdfpdf--
pdf-pdfpdfpdf-pdf---
pdf-pdfpdfpdf-pdf---
----pdf-pdf---

------pdf---
--------pdf-
pdf-pdfpdfpdf-pdf--pdf
pdf-pdfpdfpdf-pdf--pdf
---pdfpdf-pdf---
----

AIB

pdf

IIT

pdf

WG

pdf

-

WG

pdf

---
pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf--pdf
------pdf--pdf
pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf-pdf 

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia – magisterskie

KierunekZakres kształceniaPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
--pdfpdfpdf--pdf--
--pdfpdf------
--pdfpdfpdf--pdf--
----pdf--pdf--
pdf-pdf-pdf-----
pdf-pdf-------
 ---pdf-----
pdf-pdf-pdf-----
pdf-pdf-pdf-----
pdf-pdf-pdf-----
pdf-pdf-pdf-----
pdf-pdf-------

----pdf-----
pdf-pdf

WN

pdf

RiIwN

pdf

WN

pdf

RiIwN

pdf

 

 

-
---pdf
pdf----

-

----
pdf-pdf-------
-pdfpdf

-

-

-

----
-pdfpdf

AG

pdf

ZPL

pdf

AG

pdf

ZPL

pdf

 

-

---pdf
--- pdf-pdfpdfpdf---
------pdf---
------pdfpdf--pdf
------pdfpdf--pdf
------pdfpdf--pdf
--pdfpdf pdfpdfpdfpdf-pdf-

 

Studia niestacjonarne

Studia Niestacjonarne Pierwszego Stopnia

KierunekSpecjalnośćPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego  
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182020/2021
--pdfpdfpdfpdf
pdf-pdfpdfpdf-
pdf-pdfpdfpdf-
pdf-pdf---
----pdf-
----pdf-

Studia Niestacjonarne Drugiego Stopnia (SNDS) – magisterskie

KierunekSpecjalnośćPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego    
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212022/2023
--pdfpdfpdf--pdf-
--pdfpdf-----
--pdfpdfpdf--pdf-
----pdf--pdf-
pdf-pdf------
----pdf----
pdf-pdf-pdf----
pdf--------
 pdfpdf-pdf----
---pdfpdfpdfpdfpdf-pdf

Oznaczenia skrótów:

B - Budownictwo
BiKI - Budowle i konstrukcje inżynierskie
BiED - Budowa i eksploatacja dróg
BE - Budownictwo energooszczędne
GiK – Geodezja i Kartografia;
GP – Gospodarka Przestrzenna;
GiG – Geodezja i Geoinformatyka;
GiSzN – Geodezja i Szacowanie Nieruchomości;
DnRN – Doradztwo na Rynku Nieruchomości;
PiIP – Planowanie i Inżynieria Przestrzenna;
GP – Gospodarka Przestrzenna;
GG Geodezja Gospodarcza;
GI - Geodezja Inżynieryjna
GSiN – Geodezja Satelitarna i Nawigacja;
GSiNe – Geodezja Satelitarna i Nawigacja (j. angielski);
KN – Kataster Nieruchomości;
GiTI – Geodezja i Technologie Informatyczne;
G2 Geoinformatics (Geoinformatyka)  (j. angielski);
ZN – Zarządzanie Nieruchomościami;
GPiN – Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami;
MREM – Modern Real Estate Management (Nowoczesne Gospodarowanie Nieruchomościami) (j. angielski);
ZiRN - Zarządzanie i rozwój nieruchomości
IK - Inżynieria Kosmiczna
U - Urbanistyka
ZSP - Zdalne Systemy Pomiarowe
InI - Inżynieria Informacji
- Inżynieria Środowiska
IKom - Inżynieria Komunalna
EE(en) - Environmental engineering (in english)
ISIW - Inżynieria sanitarna i wodna
IE - Inżynieria ekologiczna
BŚ(en) - Environmental biotechnology (in english)
IBiOŚ(en) - Process engineering and environmental protection (in english)
Bio(en) - Biotechnology (in english)

TiR - Turystyka i Rekreacja