Inżynieria środowiska

 Programy studiów i sylabusy

cykl kształcenia 2022/2023 oznacza rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2022/2023

Studia stacjonarne I stopnia
Inżynieria komunalna
rok Icykl kształcenia 2023/2024program studiówsylabusy przedmiotów
rok IIcykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów
rok IIIcykl kształcenia 2021/2022program studiówsylabusy przedmiotów
rok IVcykl kształcenia 2020/2021program studiówsylabusy przedmiotów
Environmental Engineering (oferta w języku angielskim)
rok Icykl kształcenia 2023/2024program studiówsylabusy przedmiotów
rok II   
rok III   
rok IV   
Studia stacjonarne II stopnia
Inżynieria sanitarna i wodna
rok I  - sem 1cykl kształcenia 2023/2024program studiówsylabusy przedmiotów
rok I  - sem 2cykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów
rok II - sem 3cykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów
Process engineering and environmental protection
rok I  - sem 1cykl kształcenia 2023/2024program studiówsylabusy przedmiotów
rok I  - sem 2cykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów
rok II - sem 3cykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów
Biotechnology
rok I  - sem 1cykl kształcenia 2023/2024program studiówsylabusy przedmiotów
rok I  - sem 2cykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów
rok II - sem 3cykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów
Environmental biotechnology
rok I  - sem 1cykl kształcenia 2023/2024program studiówsylabusy przedmiotów
rok I  - sem 2   
rok II - sem 3   
Studia niestacjonarne II stopnia
Inżynieria sanitarna i wodna
rok Icykl kształcenia 2023/2024program studiówsylabusy przedmiotów
rok IIcykl kształcenia 2022/2023program studiówsylabusy przedmiotów