Microsoft Teams

W związku z wprowadzeniem zdalnych form nauczania opracowane zostały  pomoce do prowadzenia zajęć w programie Microsoft Teams wersji student i nauczyciel oraz przykład karty ewidencji pracy zdalnej.  

Teams instrukcja dla nauczycieli

pobierz

Teams instrukcja studencka

pobierz

 

Teams instruction for students ACK

download

Karta Zdalnej Ewidencji Czasu Pracy 

pobierz
xls

 

Jednocześnie poniżej znajdą Państwo kontakt do pracowników Wydziału Geoinżynierii, którzy w godziach 9.00 - 12.00 będą świadczyć zdalną pomoc techniczną w sprawie problemów z instalacją i konfiguracją MS Teams.
 

Kierunek Geodezja i Kartografia oraz Budownictwo
inż. Marek Klimkowski, marek.klimkowski@uwm.edu.pl   tel. +48 89 523 42 52

Kierunek Inżynieria Środowiska oraz Turystyka i Rekreacja
dr inż. Marta Kisielewska, jedrzejewska@uwm.edu.pl  tel.  +48 89 524 56 05

Kierunek Gospodarka Przestrzenna i Geoinformatyka 
mgr inż. Jacek Kil, jacek.kil@uwm.edu.pl  +48 89 523 45 60