Zasady organizacji zajęć dydaktycznych w roku ak. 2023/2024

 


Spotkania organizacyjne I roku
Harmonogram spotkań organizacyjnych ze studentami I roku na studiach stacjonarnych  na poszczególych kierunkach >>>pobierz<<<

Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa! Na spotkaniach wszyscy przejdą immatrykulację i otrzymają legitymacje studenckie.
Przekazane zostaną też wszystkie informacje związane z realizacją zajęć w semestrze zimowym 2023/2024.

Ramowa organizacja roku akademickiego 2023/2024  >>>czytaj dalej<<<

Ubezpieczenia NNW
Informujemy o konieczności ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM wspólnie z ISIC Polska przygotowały unikalną ofertę ubezpieczenia NNW w Europie i OC podczas praktyk, zajęć i staży wraz z Międzynarodową Legitymacją Studencką ISIC w wersji wirtualnej. Szczegóły: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/Studia Niestacjonarne Pierwszego i Drugiego Stopnia

KIERUNEKHarmonogram zjadów

BUDOWNICTWO


pdf
(aktualizacja 31.01.2024 godz. 12:20)

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

pdf

(aktualizacja 31.01.2024 godz. 10:45)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

pdfI rok

pdfII rok

(stan na 31.01.2024)