Praktyki

Praktyki zawodowe (studenckie) - GiK, GP, B, II, IŚ, TiR

Studia stacjonarne I-go stopnia

Kierunek

Zakres

Po roku I

Po roku II

Po roku III

B

-

x

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa

IK

x

Praktyka komunalna

Praktyka wykonawcza

Praktyka wodociągowo-kanalizacyjna

G

ZSP

X

x

Praktyka zawodowa

GiK

wszystkie zakresy

x

x

Praktyka

GP

DnRN

Praktyka kierunkowa: problematyka gospodarki przestrzennej

x

Praktyka kierunkowa:
Doradztwo majątkowe i wycena nieruchomości

PiIP

x

Praktyka kierunkowa: zagadnienia projektowe

Urb

x

Praktyka kierunkowa: zagadnienia projektowe

TiR

-

Praktyka w turystycznych obiektach noclegowych

Praktyka biurowa

x

 

Studia niestacjonarne I-go stopnia (inżynierskie)

 

Kierunek

Zakres

Po roku I

Po roku II

Po roku III

B

-

x

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa

GiK

wszystkie zakresy

x

x

Praktyka

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia (magisterskie)

 

Kierunek

Zakres

Po roku I

Po roku II

 Po roku III

B

wszystkie zakresy

Praktyka zawodowa

x

x

ISiW

Praktyka zawodowa

x

x

TiR

-

Praktyka administracyjna

x

x

 

Opiekunowie praktyk

Geodezja i Kartografiadr inż. Andrzej Dumalski
Instytut Geodezji i Budownictwa, Katedra Geodezji
tel. +48 89 523 45 42
e-mail: andrzej.dumalski@uwm.edu.pl
Geoinformatykadr hab. inż. Radosław Baryła
Instytut Geodezji i Budownictwa, Katedra Geodezji
tel. +48 89 523 47 64
e-mail: radoslaw.barylai@uwm.edu.pl
 
Gospodarka Przestrzennadr inż. Tomasz Podciborsk
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii,
Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości
tel. +48 89 523 42 06
e-mail: tomasz.podciborski@uwm.edu.pl
dr inż. Andrzej Muczyński
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii,
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
tel. +48 89 523 49 54
e-mail: amucz@uwm.edu.pl
Budownictwo

dr inż. Andrzej Wróblewski
Instytut Geodezji i Budownictwa,
Katedra Inżynierii Budowlanej
tel. +48 89 523 47 60
e-mail: andrzej.wroblewski@uwm.edu.pl

dr  Jan Damicz
Instytut Geodezji i Budownictwa,
Katedra Inżynierii Budowlanej
tel. +48 89 523 47 76
e-mail: jandam@uwm.edu.pl

dr inż. Leszek Szymański
Instytut Geodezji i Budownictwa,
Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
tel. +48 89 523 47 98
e-mail: leszym@uwm.edu.pl

Inżynieria środowiska
dr hab. inż. Joanna Rodziewicz , prof. UWM
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska,
Katedra Inżynierii Środowiska
tel. +48 89 524 56 09
e-mail: joanna.rodziewicz@uwm.edu.p

 

 Turystyka i rekreacja 


dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, prof. UWM
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
tel. +48 89 523 33 88
e-mail: graszka@uwm.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
tel. +48 89 524 56 04
e-mail: krzysztof.kupren@uwm.edu.pl

dr inż. Magdalena Bowszys
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska,
Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
tel. +48 89 523 41 43
e-mail: mbowszys@uwm.edu.pl

Opis praktyk (do pobrania)

kierunek: Budownictwo

kierunek: Geodezja i Kartografia

 • Informacje ogólne dot. praktyki z geodezji *.PDF
 • ogólny zakres praktyki z geodezji *.PDF

kierunek: Gospodarka Przestrzenna

Sposób postępowania związany z wyborem właściwego programu praktyk:

 1. Wybrać informacje ogólne (Praktyki zawodowe na kierunku Gospodarka Przestrzenna)
 2. Wybrać program praktyki (np. studia stacjonarne I stopnia, rok III, sem. 6 PiIP)
 3. Wybrać właściwą kartę przebiegu praktyki
 • Praktyki zawodowe na kierunku Gospodarka Przestrzenna *.PDF

Obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

 • STUDIA STACJONARNE

 • Studia stacjonarne I stopnia – rok I, semestr 2 GP *.doc
 • Studia stacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 PiIP  *.doc
 • Studia stacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 DnRN  *.doc
(Zaktualizowano 15.04.2022, godz. 08:00)

 A R C H I W U M

Obowiązujące w roku akademickim 2020/2021.

 • STUDIA STACJONARNE

 • Studia stacjonarne I stopnia – rok I, semestr 2 GP *.PDF
 • Studia stacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 PiIP  *.PDF

Obowiązujące w roku akademickim 2019/2010.

STUDIA STACJONARNE

 1. Studia stacjonarne I stopnia – rok I, semestr 2 GP *.PDF
 2. Studia stacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 PiIP *.PDF
 3. Studia stacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 Urb *.PDF
 • Karta przebiegu praktyki - rok I, sem. 2, studia I stopnia GP *.PDP
 • Karta przebiegu praktyki - rok III, sem. 6, studia I stopnia PiIP *.PDF
 • Karta przebiegu praktyki - rok III, sem. 6, studia I stopnia Urb*.PDF

Obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

STUDIA STACJONARNE

 1. Studia stacjonarne I stopnia – rok I, semestr 2 GP *.PDF
 2. Studia stacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 DnRN *.PDF
 3. Studia stacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 PiIP  *.PDF
 4. Studia stacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 Urb *.PDF
 • Karta przebiegu praktyki - rok I, sem. 2, studia I stopnia GP *.PDP
 • Karta przebiegu praktyki - rok III, sem. 6, studia I stopnia DnRN *.PDF
 • Karta przebiegu praktyki - rok III, sem. 6, studia I stopnia PiIP *.PDF
 • Karta przebiegu praktyk - rok III, sem. 6, studia I stopnia Urb *.PDP
 
Obowiązujące do 2018 roku.

STUDIA STACJONARNE

 1. Studia stacjonarne I stopnia – rok I, semestr 2 GP *.PDF
 2. Studia stacjonarne I stopnia – rok I, semestr 2 DnRN  *.PDF
 3. Studia stacjonarne I stopnia – rok I, semestr 2 PiIP *.PDF
 4. Studia stacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 DnRN *.PDF
 5. Studia stacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 PiIP  *.PDF
 6. Studia stacjonarne II stopnia – rok I, semestr 1 (praktyka 1) (GPiN) *.PDF
 7. Studia stacjonarne II stopnia – rok I, semestr 1 (praktyka 2) (GPiN) *.PDF
 8. Studia stacjonarne II stopnia – rok I, semestr 1 (praktyka 3) (GPiN) *.PDF
 • I Karta przebiegu praktyki - rok I, sem. 2, studia I stopnia DnRN *.PDF
 • II Karta przebiegu praktyki - rok I, sem. 2, studia I stopnia PiIP *.PDF
 • III Karta przebiegu praktyki - rok III, sem. 6, studia I stopnia DnRN *.PDF
 • IV Karta przebiegu praktyki - rok III, sem. 6, studia I stopnia PiIP *.PDF
 • V Karta przebiegu praktyki - rok I, sem. 2, studia I stopnia GP *.PDP
   
 • Karta przebiegu praktyki - rok I -studia II stopnia GPiN (praktyka 1) *.DOC
 • Karta przebiegu praktyki - rok I -studia II stopnia GPiN (praktyka 2) *.DOC
 • Karta przebiegu praktyki - rok I -studia II stopnia GPiN (praktyka 3) *.DOC

STUDIA NIESTACJONARNE

 1. Studia niestacjonarne I stopnia – rok I, semestr 2 *.PDF
 2. Studia niestacjonarne I stopnia – rok II, semestr 4 *.PDF
 3. Studia niestacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 *.PDF
 •  I Karta przebiegu praktyki - rok I, sem. 2, studia niestacjonarne I stopnia GP *.PDF
 • II Karta przebiegu praktyki - rok II, sem. 4, studia niestacjonarne I stopnia GP *.PDF
 • III Karta przebiegu praktyki - rok III, sem. 6, studia niestacjonarne I stopnia GP *.PDF
  • Przykładowa struktura organizacyjna urzędu *.PDF
   

  Zobacz

  • Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie  zasad realizacji praktyk studenckich (zarządzenie) (pobierz regulamin)