Praktyki

PRAKTYKI ZAWODOWE

Geodezja i Kartografia (GiK) Gospodarka Przestrzenna (GP), Budownictwo (B), Geoinformatyka (G), Inżynieria środowiska (IŚ), Turystyka i rekreacja (TiR)

Studia stacjonarne I-go stopnia

Kierunek

Zakres

Po roku I

Po roku II

Po roku III

B

-

x

x

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

IK

x

x

Praktyka komunalna

Program

Warunki zaliczenia

Praktyka wykonawcza

Program

Warunki zaliczenia

Praktyka wodociągowo-kanalizacyjna

Program

Warunki zaliczenia

G

ZSP

x

x

x

x

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

GiK

wszystkie zakresy

x

x

x

x

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

GP

DnRN

xx

Praktyka kierunkowa: problematyka gospodarki przestrzennej

 

Praktyka kierunkowa:
doradztwo majątkowe i wycena nieruchomości

Program

Warunki zaliczenia

PiIP

xx

Praktyka kierunkowa: zagadnienia projektowe

Program

Warunki zaliczenia

TiR

-

Praktyka w turystycznych obiektach noclegowych

Program

Warunki zaliczenia

Praktyka biurowa

Program

Warunki zaliczenia

x

x

 

Studia niestacjonarne I-go stopnia (inżynierskie)

 

Kierunek

Zakres

Po roku I

Po roku II

Po roku III

B

-

x

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

GiK

wszystkie zakresy

x

x

x

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

 

Studia stacjonarne II-go stopnia

 

Kierunek

Zakres

Po roku I

Po roku II

B

wszystkie zakresy

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

x

ISiW

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

x

PEEP/MBTPractice

Program

Warunki zaliczenia

GiK

wszystkie zakresy

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

x

GPwszystkie zakresyPraktyka kierunkowa: zagadnienia projektowe

Program

Warunki zaliczenia

x
TiR-Praktyka administracyjna

Program

Warunki zaliczenia

x


Studia niestacjonarne II-go stopnia

Kierunek

Zakres

Po roku I

Po roku II

B

wszystkie zakresy

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

x

ISiW

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

x

GiK

wszystkie zakresy

Praktyka zawodowa

Program

Warunki zaliczenia

x

 

Opiekunowie praktyk

Geodezja i Kartografia
Praktyka zawodowa
dr inż. Andrzej Dumalski
Instytut Geodezji i Budownictwa 
Katedra Geodezji 
tel. +48 89 523 45 42
e-mail:andrzej.dumalski@uwm.edu.pl

 

Geoinformatyka
Praktyka zawodowa
dr hab. inż. Radosław Baryła
Instytut Geodezji i Budownictwa
Katerdra Geodezji
tel. +48 89 523 47 64
e-mail: radoslaw.baryla@uwm.edu.pl 
 

 

Gospodarka Przestrzenna
Praktyka kierunkowa
problematyka gospodarki przestrzennejzagadnienia projektowe   
dr inżAndrzej Muczyński                                
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej                                    
tel. +48 89 523 49 54 
dr hab. inż. Tomasz Podciborski
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Katedra
Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
tel. +48 89 523 42 06
e-mail: tomasz.podciborski@uwm.edu.pl
doradztwo majątkowe i wycena nieruchomości
dr inż. Jan Kuryj
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Katedra
Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
tel. +48 89 523 42 62
e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl

Budownictwo
Praktyka zawodowa
po II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
I stopnia
po III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia 
dr inż. Andrzej Wróblewskii
Instytut Geodezji i Budownictwa
Katedra Inżynierii Budowlanej
tel. +48 89 523 47 60
e-mail: andrzej.wróblewski@uwm.edu.pl
dr  Jan Damicz
Instytut Geodezji i Budownictwa
Katedra Inżynierii Budowlanej
tel. +48 89 523 47 76
e-mail:
 jandam@uwm.edu.pl
po I semestrze I roku studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych II stopnia
dr inż. Leszek Szymański
Instytut Geodezji i Budownictwa
Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
tel. +48 89 523 47 98
e-mail: leszym@uwm.edu.pl

Inźynieria środowiska
Wszystkie praktyki
dr hab. inż. Joanna Rodziewicz, prof. UWM
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
Katedra Inżynierii Środowiska
tel. +48 89 524 56 09
e-mail: joanna.rodziewicz@uwm.edu.pl

Inźynieria środowiska - Offenburg
Practice
dr inż. Sławomir Kasiński
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
KatedraBiotechnologii w Ochronie Środowiska
tel. +48 89 523 3876
e-mail: slawomir.kasinski@uwm.edu.pl

Turystyka i rekreacja
Praktyka w turystycznych obiektach noclegowych po I roku studiów stacjonarnych I stopniaPraktyka biurowa po II roku studiów stacjonarnych I stopnia 

dr hab inż. Grażyna Furgała-Selezniow, prof. UWM
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
tel. +48 89 523 33 88
e-mail: graszka@uwm.edu.pl

dr inż. Magdalena Bowszys
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
tel. +48 89 523 41 43
e-mail: mbowszys@uwm.edu.pl
Praktyka administracyjna po I semestrze  studiów
stacjonarnych II stopnia
dr hab inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
tel. +48 89 524 56 04
e-mail: krzysztof.kupren@uwm.edu.pl

 

Podstawy prawne

  • Zarządzenie Nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 20212 roku w sprawie  zasad realizacji praktyk studenckich (zarządzenie) (pobierz regulamin)
  • Decyzja Nr 14/2023 Dziekan Wydziału Geoinzynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Geoinżynierii (decyzja) (regulamin z załącznikami)