Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego

Logo Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego ul. Heweliusza 10, pok.02, 10-724 Olsztyn
e-mail:
wg@russ.uwm.edu.pl
strona domowa: www.facebook.com/rwss.wgipb

adres korespondencyjny

Dziekanat Wydziału Geoinżynierii
Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego
ul. Prawocheńskiego 15 (bl. 25A), pok. 12
10-720 Olsztyn

Przewodniczący:
Michał Rakowski
3 rok gospodarka przestrzenna

Wiceprzewodniczący:

Michał Pladzyk
4 rok Gospodarka Przestrzenna

Natalia Żmijewska
4 rok Budownictwo

Delegat do RUSS – Livia Bańkowska 1 rok Gospodarka Przestrzenna

Członek prezydium – Krzysztof Karczewski 2 rok Gospodarka Przestrzenna

Zobacz

Bezpośredni nadzór i opiekę nad działalnością RWSS na Wydziale sprawuje prodziekan