Pomoc materialna

Informacje dostępne są na stronie internetowej Uczelni http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna