Rada Dziekańska

Skład Rady Dziekańskiej

prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz – Przewodniczący
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM – Prodziekan ds. kierunku geodezja i kartografia
dr hab inż. Urszula Filipkowska, prof UWM  – Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Marek Ogryzek – Prodziekan ds. kierunków gospodarka przestrzenna, inżynieria informacji oraz turystyka i rekreacja
dr inż. Jacek Zabielski – Prodziekan ds. kierunków budownictwo oraz inżynieria środowiska
prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport
dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport
dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM – Przewodnicząca Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
inż. Łukasz Ryska – Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studenckiego
mgr Anna Rycharska – Kierownik Dziekanatu

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym)

dr hab. inż. Andrzej Bobojć – przedstawiciel NSZZ Solidarność UWM
dr inż. Cezary Czyżewski  – przedstawiciel ZNP UWM


Terminy posiedzeń Rady Dziakańskiej w roku akademickim 2019/2020:

  • 10 lutego 2020 roku
  •   6 kwietnia 2020 roku
  •   8 czerwca 2020 roku
  • 21 września 2020 roku