Rada Dziekańska

Skład Rady Dziekańskiej

dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM – Przewodniczący
dr hab inż. Urszula Filipkowska, prof UWM  – Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Krzysztof Rząsa – Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Jacek Zabielski – Prodziekan ds. rozwoju
prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport
dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport
dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM – Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
inż. Łukasz Ryska – Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego
mgr Anna Rycharska – Kierownik Dziekanatu

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym)

dr hab. inż Andrzej Bobojć  – przedstawiciel NSZZ Solidarność UWM
dr inż Cezary Czyżewski  – przedstawiciel ZNP UWM


Terminy posiedzeń Rady Dziekańskiej w roku akademickim 2020/2021:

  • .......... 2020 roku
  •  ......... 2020 roku