Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii

ul. Prawocheńskiego 15 (bl. 22), pok. 120, 10-720 Olsztyn
tel. 89 524 61 68
e-mail: igpig@uwm.edu.pl
strona domowa: http://uwm.edu.pl/igpig/

Dyrektor (Director)

dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM

tel. +48 89 523 48 97
e-mail: malgorzata.renigier@uwm.edu.pl
 

Biuro Instytutu

kontakt:
tel.+48 89 524 61 68
e-mail: igpig@uwm.edu.pl

dr inż. Górska-Koplińska Kamilla
e-mail: kamag@uwm.edu.pl

Anna Szczucińska
e-mail: anna.szczucinska@uwm.edu.pl;

Struktura wewnętrzna Instytutu

Nazwa KatedryKierownik  Katedrysekretariat   Katedrystrona domowa Katedry
Katedra Analiz Przestrzennych
i Rynku Nieruchomości

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek


tel. +48 89 523 38 86

Anna Borkowska
ul. Prawocheńskiego 15, pok. 117, 10-720 Olsztyn
kap@uwm.edu.pl

tel. 89 523 36 63
www
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej

prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek


tel. +48 89 523 49 62

mgr Anna Krajewska
ul. Prawocheńskiego 15, pok. 206, 10-720 Olsztyn
kgnsig@uwm.edu.pl

tel. 89 523 49 53
www
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM


tel. +48 89 523 49 48; emial

mgr inż. Małgorzata Żuk
ul. Prawocheńskiego 15, pok. 208, 10-720 Olsztyn
kgse@uwm.edu.pl
tel. 89 523 34 73
www