Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

ul. M. Oczapowskiego 5; 10-719 Olsztyn, pok. 326A,
tel. 89 523 42 57
e-mail:  iiios@uwm.edu.pl
strona domowa: http://uwm.edu.pl/iiios/

Dyrektor (Director)

prof. dr hab. inż. Marcin Dębowski

tel. 89 523-41-24, 89 524-51-78
e-mail:marcin.debowski@uwm.edu.pl

Biuro Instytutu

kontakt:
tel. +48 89 523 42 57
e-mail:  iiios@uwm.edu.pl

mgr inż. Ewa Mocarska-Wojciechowska
e-mail:  ewa.mocarska@uwm.edu.pl
 

Struktura wewnętrzna Instytutu

Nazwa KatedryKierownik Katedry/kontaktsekretariat Katedrystrona domowa Katerdy
Katedra Biotechnologii
w Ochronie Środowiska

prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła


 tel +48 89 523 41 30; e-mail

dr inż. Ewa Trojnicka-Lendzion
ul. Słoneczna 45g, p. 304; 10-709 Olsztyn
ewat@uwm.edu.pl

tel.: 89 523 41 31

www

Katedra Inżynierii Środowiska

 

prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński


tel. +48 89 523 41 24; e-mail

dr inż. Marta Kisielewska
ul. Warszawska 117,  pok. 102; 10-720 Olsztyn
kissekretariat@uwm.edu.pl

tel.: 89 524 56 05
www
Katedra Inżynierii Ochrony Wód
i Mikrobiologii Środowiskowej

dr hab. inż. Jolanta Grochowska, prof. UWM


tel. +48 89 523 37 68; e-mail

mgr inż. Agnieszka Grzegorczyk
ul. Prawocheńskiego 1, pok. 32 10-720 Olsztyn
kiowims.sekretariat@uwm.edu.pl

tel.: 89 523 37 68
www
Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii

prof. dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka


tel. +48 89 523 39 60;
+48 523 48 43 e-mail

mgr inż. Katarzyna Czarniakowska
ul. M. Oczapowskiego 5,  pok. 327 10-719 Olsztyn
k.czarniakowska@uwm.edu.pl

tel.: 89 523 35 17
www