Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
"Prowadzenie działań komunikacyjnych i promocyjnych Wydziału Geoinżynierii  Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie  wraz z prowadzeniem kampanii promocyjnej Wydziału"

 

Data dodania:31.08.2021

Termin składania ofert: wyłącznie elektronicznie na adres: malgorzata.kulas@uwm.edu.pl  w terminie do 07.09.2021 r. do godz. 14.00.

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe


>>> Protokół z rozeznania rynku<<<