Gospodarka Przestrzenna

 

Kierunek studiówStopieńrokstacjonarneniestacjonarne
Gospodarka przestrzennaIIdr Marta Gwiaździńska-Goraj 
IIdr inż. Marek Ogryzek-------------
IIImgr inż Mateusz Ciski-------------
IV dr hab. inż. Tomasz Podciborski-------------
III (1 semestr)dr Marta Gwaździńska-Goraj-------------
I (2 semestr)

dr inż. Marek Ogryzek

 
II (3 semestr)dr inż. Marek Ogryzek-------------