Studenci z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób z  Niepełnosprawnością
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
10-719 Olsztyn
tel.: 89/ 523 38 66
fax: 89/ 523 38 60
e-mail: bon@uwm.edu.pl
Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

dr inż Michał Łopata

WYDZIAŁOWY OPIEKUN
ds. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 dr inż. Michał Łopata

 Dyżury:
forma kontaktowa jak i zdalna,
w tym wypadku kod do Zespołu: i36okhs
(Microsoft Teams)

poniedziałki w godz. 13.00-14.00

e-mail: michal.lopata@uwm.edu.pl

 

Szczegółowe informacje dla studentów z niepełnosprawnością znajdują się na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/bon/
 

Wypożyczalnia sprzętu

Studenci UWM z niepełnosprawnościami mogą bezpłatnie wypożyczyć elektroniczne urządzenia przenośne. Warunkiem wypożyczenia dostępnego sprzętu jest wypełnienie wniosku i dostarczenie go wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Pobierz formularz wniosku. 

Asystent Studenta z Niepełnosprawnością

W ramach Projektu „Wzmocnienie Potencjału Dydaktycznego UWM w Olsztynie” studenci z niepołnosprawnościami mają możliwość ubiegania się o przyznanie Asystenta Studenta z Niepełnosprawnością. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie wniosku i dostarczenie go wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Pobierz formularz wniosku. 

 


Komisja ds. Równości Szans


Informujemy, że 25 października 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Równości Szans, powołanej decyzją Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na naszej Uczelni - jako jednej z pierwszych w Polsce.

Funkcję przewodniczącej Komisji Rektor powierzył dr Kamili Naumowicz z Wydziału Prawa i Administracji.

W skład Komisji weszło 20 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele wszystkich wydziałów a także przedstawiciele studentów. Wydział Geoinżynierii reprezentuje dr inż. Michał Łopata.

Do zadań Komisji należeć będzie między innymi:
- współpraca z Rzecznikiem ds. Równości Szans i opiniowanie otrzymanych od Rzecznika zgłoszeń w zakresie działań dyskryminacyjnych,
- wyrażanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania,
- inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania oraz działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających,
- przygotowywanie projektów procedur i praktyk dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
- wspieranie środowiska studenckiego i kadry zarządzającej oraz administracji Uniwersytetu we wdrażaniu obowiązujących procedur antydyskryminacyjnych.

Procedura przeciwdziałania dyskryminacji:

http://zagiel.uwm.edu.pl/sites/default/files/u397/procedura_przeciwdzialania_dyskryminacji_uwm.pdf