Karty podstawowe

Rada Naukowa Dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Przewodniczący

 dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM

Zastępca Przewodniczącego

 dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM

Członkowie

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka
dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, prof. UWM
dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz, prof. UWM
dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM
dr hab. inż. Andrzej Biłozor,  prof. UWM
dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM
dr  hab. inż. Iwona Cieślak, prof. UWM
dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM
dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM
dr hab. inż. Krystyna Kurowska
dr inż. Krzysztof Rząsa
mgr inż. Aneta Chmielewska – przedstawiciel doktorantów

Terminarz zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny:

  • 24 listopada 2020 godz. 9:00
  • 19 stycznia 2021 godz. 9:00
  • 23 marca 2021 godz. 9:00
  • 18 maja 2021 godz. 9:00
  • 22 czerwca 2021 godz. 9:00
  • 21 września 2021 godz. 9:00


Sekretariat
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
email: igpig@uwm.edu.pl

>>> idz do strony Rady Naukowej Dyscypliny  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 

Decyzja Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni Nr 212/2020 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie zmiany Decyzji nr 68/2020  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 sierpnia 2020

Decyzja Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 roku

Decyzja Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Nr 69/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Decyzja Rektora Uniwersytetu Warmińsko-MazurskiegoNr 162/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i ospodarka Przestrzenna