Karty podstawowe

Rada Naukowa Dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Przewodniczący

 dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM

Zastępca Przewodniczącego

 dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM

Członkowie

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka

Dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, prof. UWM

Dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz, prof. UWM

Dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM

Dr hab. inż. Andrzej Biłozor,  prof. UWM

Dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM

Dr  hab. inż. Iwona Cieślak, prof. UWM

Dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM

Dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM

Dr hab. inż. Krystyna Kurowska

Dr inż. Krzysztof Rząsa

Mgr inż. Aneta Chmielewska – przedstawiciel doktorantów

Terminarz zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny:

  • 24 listopada 2020 godz. 9:00
  • 19 stycznia 2021 godz. 9:00
  • 23 marca 2021 godz. 9:00
  • 18 maja 2021 godz. 9:00
  • 22 czerwca 2021 godz. 9:00
  • 21 września 2021 godz. 9:00


Sekretariat
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
email: igpig@uwm.edu.pl

>>> idz do strony Rady Naukowej Dyscypliny  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 

Decyzja Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni Nr 212/2020 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie zmiany Decyzji nr 68/2020  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 sierpnia 2020

Decyzja Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 roku

Decyzja Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Nr 69/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Decyzja Rektora Uniwersytetu Warmińsko-MazurskiegoNr 162/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i ospodarka Przestrzenna