Rada Naukowa Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marcin Dębowski

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. inż. Zygmunt Mariusz Gusiatin, prof. UWM

Członkowie

prof. dr hab. Paweł Brzuzan
prof. dr hab. inż. Sławomir Ciesielski
prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz
dr hab. inż. Katarzyna Bernat, prof. UWM
dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. UWM
dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM
dr hab. inż. Iwona Gołaś, prof. UWM
dr hab. inż. Jolanta Grochowska, prof. UWM
dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM
dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. UWM
dr hab. inż. Dorota Kulikowska, prof. UWM
dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM
dr hab. inż. Tomasz Pokój, prof. UWM
dr hab. inż. Joanna Rodziewicz, prof. UWM
dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM
dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM
dr hab. inż. Katarzyna Bułkowska
dr hab. inż. Renata Tandyrak
dr hab. inż. Maciej Woźny
dr hab. inż. Renata Augustyniak
dr inż. Tomasz Jóźwiak
mgr inż. Kamil Bryszewski

Uprawnienia Rady Naukowej Dyscypliny do nadawania stopni naukowych:

  • doktor nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżyniera środowiska, górnictwo i energetyka,
  • doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżyniera środowiska, górnictwo i energetyka

 

Terminarz zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny:

rok akademicki 2020/2021

  • 02.10.2020 r.- posiedzenie zwyczajne
  • 06.11.2020 r.- posiedzenie zwyczajne
  • 11.12.2020 r.- posiedzenie zwyczajne
  • 12.02.2021 r.- posiedzenie zwyczajne
  • 16.04.2021 r.- posiedzenie zwyczajne
  • 25.06.2021 r.- posiedzenie zwyczajne

 

Sekretariat

mgr inż. Ewa Mocarska-Wojciechowska
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
e-mail:  iiios@uwm.edu.pl


Decyzja nr 138/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r.

Decyzja Nr 17/2021 Rektora z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 191/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka