rok ak. 2022/23

Ważne!

Komunikat Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od 2 do 15 stycznia 2023 roku

 

Komunikat w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w sem. zimowym 2022/2023


Spotkania organizacyjne I roku
Harmonogram spotkań organizacyjnych ze studentami I roku na studiach stacjonarnych  na poszczególych kierunkach >>>pobierz<<<

Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa! Na spotkaniach wszyscy przejdą immatrykulację i otrzymają legitymacje studenckie.
Przekazane zostaną też wszystkie informacje związane z realizacją zajęć w semestrze zimowym 2022/2023.

Ramowa organizacja roku akademickiego 2022/2023  >>>czytaj dalej<<<

Ubezpieczenia NNW
Informujemy o konieczności ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM wspólnie z ISIC Polska przygotowały unikalną ofertę ubezpieczenia NNW w Europie i OC podczas praktyk, zajęć i staży wraz z Międzynarodową Legitymacją Studencką ISIC w wersji wirtualnej. Szczegóły: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/

►Zasady organizacji zajęć w sem. zimowym w roku ak. 2022/2023
Prorektor ds. kształcenia dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM wydał komunikat dotyczący organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Wszystkie zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym.
Komunikat dostępny na stronie: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nowym-roku-akademickim-wracamy-do-zajec-stacjonarnych